Varningsskyltar

Nordisk Rörmärkning har ett komplett sortiment av varningsskyltar som möter de krav och regler som har satts upp av arbetsmiljöverket (AFS 2020:1). Samtliga varningsskyltar uppfyller de krav som finns för varningsskyltning och hjälper dig att möjliggöra och säkerställa att din arbetsplatsen är säker.

Standardutförandet av varningsskyltarna är i rekommenderad storlek och material. Vill du anpassa varningsskylten efter eget önskemål så finns möjligheten till det på varje produktsida. Vi på Nordisk Rörmärkning är proffs på varningsskyltning och hjälper dig gärna med din beställning. Om du inte hittar den varningsskylt du söker eller vill ha hjälp med din beställning är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0303-74 99 50 eller via mail: info@nordisk-rormarkning.se.

Läs mer om varningsskyltar

Vad används varningsskyltar till?

Varningsskyltar är precis som påbudsskyltar eller förbudsskyltar en central del av arbetsplatsens säkerhet. En varningsskylt har som uppgift att informera läsaren om risker eller potentiella faror och konsekvenser som kan uppstå vid viss handling. Skyltarna ska självklart inte användas istället för andra säkerhetsåtgärder utan i kombination med andra åtgärder för en säker arbetsplats. Bäst effekt får man om man inte bara varnar för en risk, utan även gör sitt bästa för att motverka den!

Informationen på en varningsskylt ska enligt arbetsmiljöverket vara att ge läsaren information om att antingen se upp, vidta åtgärd eller kontrollera det som skylten varnar för. Detta kan exempelvis vara att se upp för ett hinder som finns på arbetsplatsen eller att bryta strömmen innan arbete påbörjas.

I många fall så regleras varningsskyltning efter lag men det finns även tillfällen och behov av varningsskyltar utöver detta. Utgå från de risker som finns på din arbetsplats och se till att minimera risken för olyckor med skyltning där den behövs. Se gärna arbetsmiljöverkets bestämmelser (AFS 2020:1) för att säkerställa att rätt skyltning används och komplettera efter behov.

Som arbetsgivare bör man märka upp med de skyltar som behövs för att informera om förhöjd risk. Varningsskyltarna går även att kombinera med andra typer av skyltar som exempelvis påbudsskyltar eller förbudsskyltar för att effektivt ge läsaren den nödvändiga informationen som behöver för att vidta säkerhetsåtgärder.

Vanliga användningsområden för varningsskyltar

På arbetsplatser med förhöjd risk som exempelvis inom industrin, verkstad eller byggplatser är det väldigt viktigt att rätt varningsskyltning används för att kunna varna om olika faror.

Varningsskyltar industri och verkstad

Arbetsplatser inom industri och verkstad förknippas ofta med en förhöjd risk. Denna förhöjda risk kommer inte sällan från att man jobbar tätt ihop med stora maskiner.

Varningsskyltar inom industri och verkstad uppmärksammar ofta läsaren på den förhöjda risk som finns i anknytning till maskinerna. Exempel på detta kan vara att varna för maskiner med rörliga delar, en förhöjd klämrisk eller maskiner som fjärrmanövreras.

Varningsskyltar byggplats

Arbetet på byggplats innefattar ofta moment som kan medföra risk och som därmed bör varnas för. Vart risken finns varierar givetvis mellan olika byggplatser och bör som med all varningsskyltning inspekteras av ansvarig person.

Vanliga varningsskyltar på byggplats kan vara varningar för fallrisk, pågående sprängning, hängande last eller rasrisk. Dessa skyltar kan varna både dem som arbetar på byggplatsen och  eventuella förbipasserande som behöver se upp för förhöjd risk.

Varningsskyltar el

Varningsskyltar som varnar för olika risker förknippat till arbete med eller kring el är vanligt förekommande. Dessa varningsskyltar är dels avsedda för elinstallatörer, linjemontörer och elektriker men bör även användas där det finns förhöjd risk i samband med starkströmsanläggningar. För kravet på skyltning inom el, se gärna Elsäkerhetsverkets regelsamling.

Visar 40–78 av 88 resultat

Information om varningsskyltar

Vad är en varning?

En varning har som syfte att uppmärksamma och varna för en risk eller fara. Varningar är vanligt förekommande i många situationer. De flesta av oss möter varningar i vardagen genom trafikskyltning och genom skyltning på arbetsplatser. Det är också vanligt att stöta på varningar kring byggplatser och andra allmänna ytor där arbete pågår som medför en förhöjd risk.

En varning har som syfte att få mottagaren av den att se upp eller ta någon form av åtgärd för att hantera risken. Det finns därför inte heller några förbud mot att använda en varningsskylt, komplettera fritt med varningar där du upplever att det är lämpligt!

Hur bör en varningsskylt se ut?

När det gäller skyltning för säkerhet och arbetsmiljö är det viktigt att man följer reglerna kring hur dem får se ut. Om ditt företag har ett häftigt färgschema som du gärna vill visa upp så är tyvärr inte varningsskyltningen rätt plats. Här behöver vi följa standardisering så att skyltarna är lätta att förstå av alla som ser dem!

Arbetsmiljöverkets bestämmelser (AFS 2020:1) anger följande krav på en varningsskylt: Varningsskylten ska ha triangelform med svart symbol på gul bakgrund med en svart bård. Den gula delen av varningsskylten ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Skyltar som varnar för kemiska risker ser annorlunda ut och regleras efter CLP-förordningen. En varningsskylt för kemisk risk ska vara utformad som en romb med en svart symbol på vit bakgrund med röd bård.

Vart bör en varningsskylt placeras?

Det absolut viktigaste med varningsskyltningen är att den syns så att man kan ta del av varningen. En skylt man inte ser kan inte heller varna för risk!

Varningsskylten bör vara placerad på ett sätt så att den har en lämplig höjd och god synlighet. Skylten får inte skymmas av eventuella hinder utan måste vara synlig. Antalet skyltar och vart varningsskylten placeras ska anpassas till omfattningen av risken och storleken på området med förhöjd risk.

Det är också viktigt att varningen kommer i samband med den förhöjda risken. Varningsskylten ska vara placerad i direkt anknytning till riskområdet. En skylt som är långt ifrån riskområdet eller som inte går att koppla till området där det finns risk blir inte särskilt effektiv i att varna.

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop