Skyltar / Dekaler

Nordisk Rörmärkning har under åren investerat i flera maskiner för
skylt- och dekalproduktion som komplement till vår rörmärkning och
befintliga gravyrmaskiner. Vi producerar standard samt unika
fyrfärgstryckta skyltar och dekaler efter kundens önskemål. Allt från
små till stora serier. Då vi producerar detta på plats i våra lokaler,
kan vi erbjuda otroligt snabba leveranser. Vår tillverkning omfattar
även fasadskyltar och större informationsskyltar för både inom-
och utomhusbruk. Exempel på skyltar vi tillverkar:

• Brand
• Utrymning
• Nöd
• Faropiktogram
• Varning
• Förbud
• Påbud
• Ordning
• Miljö
• Information                                           Klicka här för att se vår katalog!

Vi tillverkar valfri mängd och storlek i de flesta material såsom plast,
dekal, rostfritt, aluminium och mässing.

På skyltar med märkning av kemiska produkter och risker är
symbolerna och färgen ändrad, den svart/gula skylten tas bort
och skylten skall i stället vara vit och symbolen skall omges av
en röd romb som faropiktogrammen inom CLP.

Det gick bra att ha de gula skyltarna till 1 juni 2019 MEN nu
måste dessa varningsskyltar för gasflaskor bytas omgående.
Hittills har en gul/svart skylt med triangel och en gasflaska
använts men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om
skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten.

 

Beställ Standard- eller Specialskyltar direkt i vår webbutik. 
Vi gör i ordning korrektur samt ger pris
på  special skyltarna innan tillverkning.

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop