Faropiktogram

Enligt AFS 2014:43 så skall man märka alla farliga ledningar med faropiktogram enligt säkerhetsdatabladen för produkten. Det står ingenstans i bestämmelserna hur stora symbolerna skall vara så vi har gjort tre olika storlekar enligt nedan.

Farosymbolerna finns i tre olika bredder:
• 50 mm x 30 m märkband med 30 mm symboler
• 75 mm x 30 m märkband med 60 mm symboler
• 160 mm x 10 m märkband med 60 mm symboler vid 2+4 symboler, 30 mm vid 3 symboler

 

0