fbpx

Cisternmärkningar

Märk Era cisterner, tankar och behållare med dekaler eller skyltar.
Vi kan göra Era dekaler/skyltar allt från A5 storlek till i princip hur stora
som helst efter era önskemål.
För att kunna garantera 10 års hållbarhet UV-laminerar vi alla våra dekaler/skyltar.
Se exempel nedan.

Märkningen skall innehålla

Texthöjden skall vara minst 12 mm.

Behållare för gas eller vätska skall märkas med:
– produktens namn (innehåll) i klartext
– behållarens identifikationsnummer

Vid innehåll av hälsofarlig, brandfarlig och/eller explosiv produkt, även med:
– farosymbol
– farobeteckning
– riskfras

och vid behov med
– behållarens benämning
– klassning (objektgrupp, kategori, klass)
– färg
– tekniska data, t.ex. volym, innehållets temperatur och ph-värde.

Exempel:

0