Faropiktogram, farosymbol eller varningssymbol

Arbetsmiljöverket har beslutat att ändra farosymbolerna till
CLP faropiktogram från 1 december 2010. (Nytt utseende, se till höger)

Mer info med datum och övergångsbestämmelser finns på
kemikalieinspektionen Klicka här och på Arbetsmiljöverket Klicka här

Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och
säkerhet skall dessutom vara märkt med farosymboler enligt gällande
föreskrifter från kemikalieinspektionen och sprängämnesinspektionen.

CLP-forordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”.
Den gäller för gaser med övertryck på min 200 kPa (2 bar).
En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras
som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därfor märkas med
faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. Tryckluft. Piktogrammet
behövs inte om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.

Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för
gas och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet
var 5:e meter är borttagen. Nu gäller att rörmärkningen skall
vara väl synlig och kunna upptäckas minst en gång var
man än står längs rörledningen.

 

Farosymbolerna finns i tre olika bredder:

• 50 mm märkband med 30 mm symboler
• 75 mm märkband med 60 mm symboler
• 160 mm märkband med 30 mm symboler vid 3 symboler
• 160 mm märkband med 60 mm symboler vid 2 eller 4 symboler

 

10-års garanti
Vid montering inomhus lämnar vi 10 års garanti.
Om man laminerar med vårt speciella UV-laminat
lämnas även 10 års garanti utomhus.

 

 

 

De äldre farosymbolerna nedan, får ej användas efter 1 juni 2015

0