Varselskyltar

Du hittar alla varselskyltar till företaget hos oss. Köp 1 eller 1000 skyltar i standardutförande eller en variant som du har skräddarsytt själv.

Eftersom vi har egen produktion kan vi anpassa mått, material och andra faktorer efter dina önskemål. Konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser gör oss till rätt val för alla företagets varselskyltar. Bläddra i skyltkategorierna och lägg din beställning smidigt online.

Alla skyltar din arbetsplats kan behöva

Nordisk Rörmärkning har i princip alla varselskyltar som en arbetsplats kan behöva. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som ansvarig att följa Arbetsmiljöverkets anvisningar (på den sorters skyltar reglerna omfattar). Så hör gärna av dig om du har en fråga om exempelvis varningsskyltar och brandskyltar.

Läs mer om våra olika kategorier nedan.

 

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Brandskyltar

Du som är ansvarig för brandsäkerhet beställer enkelt alla brandskyltar till företaget online hos oss. Skyltarna används för att markera vart brandskydds- och brandbekämpningsutrustningen finns och är en viktig del av arbetsplatsens säkerhet. Vi har många brandskyltar och brandredskapsskyltar i sortimentet.

Se vårt sortiment av brandskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Faropiktogramskyltar

Piktogramskyltar förmedlar ett budskap med en illustration – det ska alltså inte krävas text för att ta in budskapet. På så sätt är tanken att fler ska kunna förstå och känna igen dem. Du hittar ett stort utbud av faropiktogramskyltar med olika farosymboler hos oss.

Se vårt sortiment av faropiktogramskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Förbudsskyltar

Nordisk rörmärkning har ett komplett utbud av förbudsskyltar enligt rådande regelverk. Syftet med förbudsskyltar är att påvisa förbud för ett potentiellt farligt beteende där du som arbetsgivare har en skyldighet att skylta upp för att motverka beteendet.

Se vårt sortiment av förbudsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Trafikskyltar

Skyltar för att markera vad som gäller i trafiken, som lastplats och gångfartsområde.

Se vårt sortiment av trafikskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Ordningsskyltar

Ordningsskyltar kan till exempel markera att ett utrymme är endast för personal eller för att be hundägare koppla sina hundar. Vi har ett stort utbud och kan även specialanpassa dem.

Se vårt sortiment av ordningsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Påbudsskyltar

De här skyltarna har till uppgift att uppmuntra ett visst beteende, motsatsen till en förbudsskylt. Till exempel att använda hörselskydd eller skyddshjälm.

Se vårt sortiment av påbudsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Parkeringsskyltar

Tydliga skyltar för parkeringsplatser och garage hittar du hos oss. Vi har varianter som passar för många situationer exempelvis för att visa om parkeringsplatsen är reserverad eller tillgänglig som kundparkering.

Se vårt sortiment av parkeringsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Nödskyltar

Nödskyltar för att hantera nödsituationer finns det gott om i vårt sortiment. De kan bland annat markera vägen till utgångar och var första hjälpen-utrustning finns.

Se vårt sortiment av nödskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Återvinningsskyltar / Miljö

Här hittar du skyltar som märker upp återvinningskärl för att göra det lättare att sortera rätt. Till exempel märkning för pant och batterier.

Se vårt sortiment av återvinningsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar förenklar en nödutrymning. Då det är ett krav att alla utrymningsvägar markeras med en tydlig skylt så har vi naturligtvis har tagit fram många standardskyltar med möjlighet till anpassning.

Se vårt sortiment av utrymningsskyltar.

Bild på symbol föreställande en flamma för brandskyltar

Varningsskyltar

De här skyltarna varnar för risk eller fara. Till exempel livsfarliga ledningar eller biologisk fara. Du hittar många varianter hos oss.

Se vårt sortiment av varningsskyltar.

Det här betyder färgen och formen på skyltarna

Vissa skyltar för arbetsplatsen regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Här finns det bestämt vilket utseende varselskyltarna ska ha. Enligt AFS 2020:1 gäller följande i fråga om färg:

  • Grön – Utrymning eller utrymningsväg, första hjälpen-utrustning, ingen fara.
  • Blå – Påbud, det vill säga krav på beteende eller åtgärd. Exempelvis att använda skyddsutrustning.
  • Gul/orangegul – Uppmaning att se upp, vidta en åtgärd eller kontrollera något.
  • Röd- Skyltar som markerar förbud mot vissa beteenden, larm vid fara eller var brandskyddsutrustning finns.

Förbudsskyltar ska vara runda, med en svart symbol på vit bakgrund som överstryks av ett rött snedstreck med röd bård. De röda elementen ska ta upp minst 35 procent av ytan.

Varningsskyltar ska vara triangelformade med gul bakgrund som täcker minst 50 procent av skylten. Det ska finnas en svart symbol och bård.

Påbudsskyltar ska ha rund form och en blå bakgrund som tar upp minst hälften av ytan. Symbolen ska vara vit.

Nödskyltar ska vara rektangulära eller kvadratiska, med en vit symbol på grön bakgrund. Bakgrunden ska ta upp minst 50 procent av ytan.

Brandredskapsskyltar ska vara rektangulära eller kvadratiska med röd bakgrund som tar upp minst hälften av ytan. Symbolerna ska vara vita.

Farosymbolerna som används på skyltarna med faropiktogram består av en svart symbol mot en vit bakgrund. Farosymbolen markeras med en röd bård.

Så väljer du material på din varselskylt

I sina föreskrifter beskriver Arbetsmiljöverket att skyltar ska vara gjorda av ett slagtåligt material som har god beständighet i sin miljö. Vi har skapat standardutföranden för varselskyltar med förvalda material. Men det finns möjlighet att skräddarsy varje skylt på produktsidan. Välj bland plast, aluminium eller dekal.

Dekal

En fördel med dekaler är att de lätt kan klistras upp på många ytor, utan skruvar eller spikar. Dekalerna lämpas bäst för användning på släta ytor där dekalen kan få en god fästyta mot underlaget. Dekaler är också ett av våra mest kostnadseffektivt alternativ.

Plast

Varselskyltar i plast har lång livslängd och passar bra i många sammanhang. Det är dessutom prisvärda. Skyltar i plast används ofta där en dekal har begränsad fästförmåga. Det kan vara vid skyltning på skrovliga ytor som sten och betong eller på stängsel och staket. Vid häftiga temperaturförändringar och exponering av UV-ljus kan plast dock bli sprött och till sist spricka. 

Aluminium

Skyltar i aluminium klarar av temperaturförändringar bättre än de i plast. Det är dessutom en lättviktig metall som inte rostar. Precis som med skyltarna i plast har varselskyltarna i aluminium en lång livslängd och ett flexibelt användningsområde. Genom att skruva fast skylten kan man vara säker att den sitter fast och håller länge!

Skyltstorlek och siktavstånd

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs att dimensioner och egenskaper vad gäller färg och ljus ska anpassas för att skyltarna ska vara lättupptäckta och lättförstådda. Med oss finns standardutföranden redo att köpa, men du kan även skräddarsy varselskyltar på produktsidorna. 

Vad gäller siktavstånd ska skyltar placeras på en höjd som passar siktlinjen och tar hänsyn till hinder. De ska placeras vid ingången till ett riskområde eller precis intill en viss fara eller relevant föremål. 

En person med normal syn ska kunna se en 10 cm hög text eller symbol på 20 meters avstånd. Men du bör ha i åtanke att miljön kan påverka hur skyltarna uppfattas. Samma varselskylt kan upplevas på ett helt annat sätt i ett stort lagerutrymme jämfört med i en trång korridor.

Montering av skyltarna 

Varselskyltarna monteras bäst på olika sätt beroende på deras material, formgivning och ytan de ska fästas på. Vi erbjuder flera sorters skylthållare som gör montering enklare på fästytor där det är svårare. 

För att underlätta montering kan du skräddarsy antalet hål i skyltarna du köper från oss. Eller lägga till kantbockning för att göra monteringen mer diskret. Du kan även välja UV-laminering, som passar för skyltar som ska placeras utomhus.

Köp dina arbetsplatsskyltar idag

Det ska inte kännas omöjligt att få till skyltning som följer rådande regler. Med oss får du tillgång till varselskyltar med rekommenderat utseende, material och dimensioner – tack vare vår lättillgängliga kundservice.

Du får möjlighet att skräddarsy skyltarna för användningen och den tänkta miljön. Till exempel genom att göra dem större för att synas bättre i ett större utrymme. 

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon, mail eller chatt. Med smarta skylthållare och andra viktiga produkter för arbetsplatsen hoppas vi på att bli din självklara webbshop för inköp av de här slagen.

Beställ varselskyltarna du behöver till arbetsplatsen med oss, för prydliga, regelriktiga och hållbara skyltar till ett bra pris med snabb leverans. 

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop