Brandskyltar

Här kan du hitta ett komplett sortiment av brandskyltar. Alla våra skyltar möter de krav och regler som har satts upp av arbetsmiljöverket (AFS 2020:1).

Vi på Nordisk Rörmärkning har gjort det enkelt för dig som är ansvarig för brandsäkerheten att enkelt hitta den brandskylt som du behöver för beställning direkt online. Vi har tagit fram ett standardutförande av varje skylt där den kommer i rekommenderad storlek och material. Önskar du att anpassa din brandskylt finns det möjlighet att anpassa skylten efter önskemål på respektive produktsida. Välj den brandskylt du behöver nedan och lägg din beställning online!

Vi har varit verksamma sedan 1984 och har genom åren byggt en expertis inom brandskyltning. Om du har några frågor eller behöver hjälp med din beställning är du välkommen att kontakta oss på telefon, mail eller genom att skicka oss ett meddelande i kundchatten.

Läs mer om brandskyltar

Brandskyltar för brandsläckare

När du ska köpa en skylt för att märka upp brandsläckare på arbetsplatsen är det bra att tänka på att brandsläckare ska markeras med två typer av skyltning. Först och främst så behöver du vara säker på att man kan se vart brandsläckaren finns. Detta gör du genom att använda dig av en brandskylt med röd bakgrund och en vit brandsläckare som motiv. Se exempelvis denna brandskylt för brandsläckare. Denna skylt vill du placera synligt på en lämplig höjd så att man hittar till brandsläckaren när den väl behövs.

Utöver att visa vart brandsläckaren finns så vill du också vara säker på att den personen som ska använda brandsläckaren också vet vilken typ av brandsläckare det är. Olika brandsläckare är lämpliga att använda på olika typer av bränder. Det är därför viktigt att markera utrustningen rätt! Typmarkering av brandsläckare hjälper dig med detta.

Vi har följande alternativ för typmarkering av brandsläckare i sortimentet:

För mer information om brandsläckare rekommenderar vi fortsatt läsning på på MSBs webbplats.

 

Brandskyltar för brandlarm

Rädda, varna, larma, släck. Så går rekommendationerna från Brandskyddsföreningen om hur du bör agera vid en brand. Genom att varna andra för brand så kan du hjälpa dem att sätta sig i säkerhet.

Brandlarm hjälper till med det andra steget i rekommendationen, att varna andra. För att du och dina kollegor ska kunna använda brandlarmet så behöver man veta vart det finns. Genom att du märker upp arbetsplatsens brandlarm med brandskyltar som visar vart dem finns så gör du det lättare att hitta brandlarmet och underlättar då också möjligheterna till att varna andra.

Brandskylten för brandlarm är enkel att känna igen. Som alla brandskyltar så har den en röd bakgrund med ett vitt motiv. För skyltarna som visar vart brandlarmen finns brukar ett motiv av ett finger som trycker på en knapp användas.

Märkning av brandlarm brukar även att kompletteras med skyltar som innehåller information vid brandfara.

Brandskyltar för andra brandskyddsanordningar

Vill du märka upp övrig brandskyddsanordning eller brandredskap så kan du göra detta genom att använda dig av en brandskylt med ett halvcirkelformat motiv. Du kan använda en brandskylt med detta motiv för att markera andra viktiga anordningar som exempelvis brandventilation och rökluckor.

Denna typ av märkning görs främst för att informera räddningstjänst om olika saker dem behöver veta, exempelvis vart sprinklercentralen eller rökluckan finns. Även fast det kanske inte alltid är nödvändigt för dina kollegor att exempelvis veta vart närmsta rökschakt finns så finns det en bra nytta i att du märker upp detta för räddningstjänst.

Visar 1–39 av 60 resultat

Information om brandskyltar

När använder man en brandskylt?

Brandskyltar används för att tydligt markera brandskyddsutrustning och brandbekämpningsutrustning. Detta innefattar utrustning som brandpost, brandsläckare, stege, nödtelefon eller annan brandskyddsanordning. Brandskyltar är en del av en arbetsplats permanenta skyltning och bör alltid att finnas uppsatta.

Enligt AFS 2020:1 är det krav på att brandredskap och utrymningsvägar ska vara noga uppmärkta med rätt skyltar. Se gärna vårt sortiment av nödskyltar och utrymningsskyltar för att komplettera dina brandskyltar med annan nödvändig skyltning.

Hur ska en brandskylt se ut?

En brandskylt ska alltid ha en röd bakgrund med en vit symbol. Den röda delen av skylten ska minst vara halva skyltens yta. Symbolerna som används på skyltarna ska ge information om vilken typ av utrustning som finns i anslutning till skylten. Även själva utrustningen ges ofta en röd färg så att det blir enkelt att urskilja den vid behov. De flesta som har varit i kontakt med en brandsläckare minns den karaktäristiska röda färgen och den röda skylten med motivet av en vit brandsläckare.

Tänk på att brandbekämpningsutrustning kan behövas mörkare ljusförhållanden. Det är en god idé att använda sig av efterlysande material för skyltningen som markerar vart exempelvis brandsläckaren finns. Arbetsmiljöverket går ut med instruktioner om att efterlysande skyltar ska användas på de platser där det är sämre ljusförhållanden.

Vart bör en brandskylt placeras?

I de fall där en nödsituation uppstår är det viktigt att det är väldigt tydligt vart exempelvis brandsläckaren finns. Vid brand så kan det vara direkt livsavgörande att snabbt kunna lokalisera och få tag på rätt utrustning. Ju snabbare det går att hitta brandbekämpningsutrustning, desto snabbare kan man börja bekämpa branden.

Enligt AFS 2020:1 så bör en brandskylt placeras på en lämplig höjd och på ett sätt så att eventuella hinder inte skymmer brandskylten. Om ingen ser skylten så kan ingen heller få hjälp av den.

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop