Nödskyltar

Vi på Nordisk Rörmärkning är proffs på varselskyltning och har ett komplett sortiment av nödskyltar för din arbetsplats säkerhet. Allt redo för att enkelt beställas direkt via vår webbutik!

Vårt mål är att hjälpa våra kunder med att ordna skyltning som följer rådande regler – inte minst vad gäller nödskyltar. Du kan därför vara säker på att alla våra skyltar följer Arbetsmiljöverkets aktuella bestämmelser.

Nödskyltar är en viktig del av en säker arbetsplats, så vi förstår att du kanske har frågor om vad du ska välja. Du är välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ditt val och beställning av skyltar som markerar allt från utgångar till skyddsrum och första hjälpen. Vi finns tillgängliga via telefon, mail eller vår kundchatt online!

Läs mer om nödskyltar

Utrymningsskyltar – En del av nödskyltningen

Utrymningsskyltar är en del av vårt utbud av nödskyltar. Utrymningsskyltarnas funktion är att markera nödutgångar och vägarna till dem. Det finns flera sorters utföranden för olika tillämpning. Till exempel:

 • Skylt för utrymningsväg (med pil i rätt riktning)
 • Skylt för utrymningsväg för personer med funktionsnedsättning
 • Skylt för utrymningsväg via säker hiss
 • Skylt för tillfällig utrymningsplats

Då det är en väldigt vanlig typ av nödskyltning så har vi samlat dem alla i en egen kategori. Se våra utrymningsskyltar och nödutgångsskyltar.

Första hjälpen-skyltar

Enligt bestämmelser från Arbetsmiljöverket ska utrustning för första hjälpen vara markerad med en permanent nödskylt. Har du första hjälpen-utrustning på flera ställen på arbetsplatsen ska alla vara märkta med skylt.

Vilken utrustning räknas som första hjälpen? Bland annat klassiska första hjälpen-kit, filtar, brandredskap, bårar, nödduschar och anordning för ögonspolning.

Första hjälpen-skyltar är lätta att känna igen med en symbol av ett vitt kors mot en grön bakgrund. Samma symbol används i kombination med andra symboler för att visa vart exempelvis defibrillator eller nöddusch finns.

 

Skyltar för återsamlingsplats

Återsamlingsplatser är viktiga vid en nödutrymning av din lokal, för att alla personer som vistas där ska veta var de ska samlas för att bli räknade. Så att exempelvis brandkåren kan säkerställa att ingen är kvar därinne.

En utrymningsplan ska delvis visa alla utrymningsvägar men även visa vart platsen för återsamling finns. Vi har flera skyltar för att markera den här sortens återsamlingsplatser.

 

Skyltar för nödstopp

Skyltar till nödstoppsdon ska vara gröna. Men om skylten är en del av en nödstoppslina ska den istället vara röd. I vårt sortiment finns båda sorter. På nödstoppsskyltarna behöver det tydligt framgå vart nödstoppet finns. Detta markeras med en text med ordet ”nödstopp”. Vanliga ikoner som används för att förtydliga budskapet är en vit stjärna, eller en hand som trycker på en knapp.

Visar alla 22 resultat

Information om nödskyltar

Vad finns det för regler gällande nödskyltar?

Det finns många regler kring nödskyltar, deras användningsområden och hur du som arbetsgivare ska använda dem. Det är viktigt att du har en god förståelse för regelverket och varför det ser ut som det gör, så att du kan erbjuda en säker arbetsplats. Vi rekommenderar att du som vill lära dig mer läser Arbetsmiljöverkets aktuella föreskrifter om arbetsplatsens utformning.

För generella frågor gällande exempelvis nödskyltning går det givetvis även bra att kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig!

Hur ska en nödskylt se ut?

En nödskylt ska uppfylla följande krav:

 • Skylten ska ha rektangulär eller kvadratisk form.
 • Skylten ska ha en grön bakgrund som tar upp minst halva skyltens yta.
 • Skylten ska ha vita symboler. Är symbolen en pil kan den peka åt det håll som exempelvis en nödutgång finns.

Vilka regler och krav finns det för återsamlingsplatser och skyltningen av dem?

Arbetsplatser ska ha anslag med utrymningsplan placerade på ställen som är lätta att upptäcka. Undantaget är arbetsplatser med storlek, läge och överskådlighet som innebär att en utrymningsplan inte tillför arbetstagarna något.

Utrymningsplanen ska visa alla utrymningsvägar, en plats för återsamling och hur räddningstjänst eller andra hjälpinsatser ska larmas. När det är relevant ska planen visa var handbrandsläckare, manuella larmutlösningsdon och larmtelefon finns. Det ska också göras tydligt vilka utrymningsvägar som personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga ska använda.

0
  0
  Er Plocklista
  Your cart is emptyReturn to Shop