Återvinningsskyltar & dekaler

En förutsättning för bra återvinning är att källsorteringen fungerar och att saker hamnar på rätt plats. Återvinningsskyltar och dekaler från Nordisk Rörmärkning hjälper dig att märka upp kärlen och på så sätt förenkla källsorteringen i din fastighet. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig!

Med oss så får du snabba leveranser och skyltar av hög kvalitet – något som vi kan upprätthålla genom att vi producerar skyltar och dekaler lokalt i våra egna lokaler.

Vårt mål är att göra det så smidigt som möjligt att beställa skyltar och dekaler för källsortering. Du kan enkelt beställa din återvinningsskylt direkt på nätet via webbutiken. Alla våra skyltar och dekaler för källsortering kommer i ett standardutförande men kan också anpassas via valen på varje produkts sida.

Vill du stämma av kring ditt val och beställningen, eller fråga oss om råd gällande återvinningsskyltning, så finns vi tillgängliga. Kontakta oss via telefon, mail eller genom att skicka oss ett meddelande i kundchatten!

Visar alla 17 resultat

Skyltar och dekaler för källsortering

Att källsortera innebär att man sorterar sitt avfall vid den plats som avfallet uppstår. Detta blir för dem flesta ofta i anknytning till hushållet eller den fastighet man arbetar i. Anledningen till att källsortera är för att underlätta återvinning av skräpet när det sedan når sin slutdestination. Det blir helt enkelt lättare att få god återvinning av olika material när materialen är tydligt uppdelade.

Idag ser många källsortering som en självklarhet och ett sätt att ta sitt ansvar för miljön. De flesta moderna fastigheter arbetar med någon form av skyltat källsorteringssystem för att hantera sitt avfall. 

För att källsorteringen ska fungera så krävs det en tydlig uppmärkning och skyltning av kärl och behållare för avfallet. Det är här som arbetet med återvinningsskyltar och dekaler blir extra viktigt. Det är lättare att källsortera när det finns en tydlig skyltning som visar vart sakerna ska slängas.

Vi på Nordisk Rörmärkning har tagit fram skyltar och dekaler för källsortering av de vanligaste avfallstyperna.

Batterier

Alla batterier måste samlas in, källsorteras och återvinnas. Efter att de kommer till återvinningscentral så sorteras de efter sitt innehåll för att olika material som exempelvis metall och plast kan utvinnas. Tänk på att även inbyggda batterier behöver sorteras. Märk upp kärlet för källsortering av batterier med dekaler eller en tydlig återvinningsskylt för batterier.

Brännbart

Brännbart avfall är en bred kategori av avfall som inte ses som farligt avfall eller som inte går att återvinna på annat sätt än genom att bränna det för energiutvinning. Detta är en vanlig avfallstyp och märks ofta upp med återvinningsskyltning för brännbart i soprum och återvinningsstationer.

Elektronik

Avfallsgruppen innefattar ofta mindre produkter som används i hemmet eller på arbetsplatsen. Dessa sorteras och återvinns på sitt material. Materialen kan vara allt från plast till metaller och ädelmetaller. Märk upp kärlet eller behållaren med en dekal eller återvinningsskylt för elektronik så att det blir lättare att sortera elektronikavfallet. Tänk på att ha ett separat kärl med tydlig skyltning för källsortering av batterier.

Glas

Behållare och flaskor i glas kan återvinnas och få nytt liv. Viktigt att notera att glasförpackningar och andra produkter i glas sorteras separat. För att det ska fungera så behöver det finnas separata kärl med tydlig skyltning. Färgade glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar bör källsorteras i olika behållare. Märk upp behållarna med dekaler eller återvinningsskyltar för respektive glastyp för att göra det tydligt vilken glasförpackning som ska sorteras i vilket kärl.

Glödlampor & lysrör

I glödlampor och lysrör kan det finnas ett lyspulver som innehåller kvicksilver. Detta är giftigt och behöver därför hanteras vid återvinning. Det är viktigt att lamporna inte hamnar bland exempelvis det brännbara avfallet. Märk upp ett kärl med återvinningsskyltning för glödlampor och lysrör för att göra det lätt att särskilja avfallet. Då många förväxlar glödlampornas avfallstyp med avfallstypen glasförpackningar är det en god idé att göra det extra tydligt vart de trasiga glödlamporna hör hemma.

Kartong, wellpapp, papper och tidningar

Kartong, wellpapp, papper och tidningar – samtliga av dessa material går att återvinna! Då framtagningsprocessen skiljer sig åt, samt att avfallet består av olika material så behöver dessa skiljas åt genom källsortering. Märk upp olika kärl med återvinningsskyltar och dekaler för respektive material för att underlätta sorteringen.

Matavfall

En del av de nationella miljömålen är att hälften av matavfallet från hushåll, butiker och restauranger ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Matavfall bör därför sorteras separat från annat avfall och behöver ett separat kärl med tydlig återvinningsskyltning. Detta blir särskilt aktuellt för fastigheter med butiks- eller restaurangnäring där stora volymer av matavfall kan komma att behöva hanteras.

Metallförpackningar

Det är viktigt med återvinning av alla metallförpackningar. Detta gäller även mindre metallföremål som exempelvis kapsyler och foliehöljen. Sätt upp en dekal eller skylt för källsortering på det kärl som ska innehålla metallförpackningar för att underlätta sortering. Tänk på att även ha separata kärl med tydliga skyltar för elektronik och batterier.

Plast

Alla förpackningar av plast ska lämnas till återvinning. Detta gäller förpackningar av hårdplast såväl som förpackningar av mjuk plast. Märk upp ett kärl med en återvinningsskylt eller dekal för att göra det tydligt hur plasten ska källsorteras.

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop