Förbudsskyltar

Vi är proffs på varselskyltning och har ett komplett sortiment av förbudsskyltar för din arbetsplats säkerhet. Allt redo för att enkelt beställas direkt via vår webbutik! 

För att göra det så enkelt som möjligt för dig som är säkerhetsansvarig att hitta rätt förbudsskylt så har vi tagit fram ett standardutförande av varje skylt där skylten kommer i rekommenderad storlek och material. Skyltarna är även anpassningsbara efter önskemål. Varje förbudsskylt går att anpassa på respektive produktsida.

Givetvis så har vi sett till att alla våra förbudsskyltar möter kraven och reglerna som har satts upp av Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1).

Behöver du hjälp med din beställning eller har några frågor om förbudsskyltning är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail. Du kan också kontakta oss via vår kundchatt med dina frågor!

Läs mer om förbudsskyltar

Vanliga typer av förbudsskyltar

Rökning förbjuden

2019 så skärptes reglerna kring rökfria miljöer i Sverige. Vi har sedan tidigare haft ett rökförbud men det blev då aktuellt med ett utökat rökförbud på en rad olika platser. Detta innefattar bland annat lekplatser, busshållplatser, entéer till rökfria lokaler och uteserveringar.

För lokaler så faller ansvaret för att rökförbudet följs på den som äger eller brukar lokalen. På en arbetsplats så är det ditt ansvar som arbetsgivare att förbudet uppehålls. Rökning förbjuden-skyltar används för att försäkra dig om att personerna som vistas i lokalen eller på arbetsplatsen har fått informationen om rökförbudet.

Tydliga förbudsskyltar som informerar om rökförbudet ska finnas i förbindelse till alla rökfria platser. Placera en förbudsskylt i ögonhöjd på en plats som inte skyms av hinder så att det blir lätt att uppfatta rökförbudet, även från några meters avstånd.

Tillträdesförbud – Obehöriga äga ej tillträde

För att försäkra sig om säkerheten på ett visst område så kan det ibland behövas spärras av och enbart vara tillgänglig för behöriga. Detta kan exempelvis handla om en byggarbetsplats eller en yta förknippad med särskilt hög risk för skada.
För att informera nyfikna passerade om tillträdesförbudet är det viktigt att sätta upp en förbudsskylt i anknytning till det avspärrade området. Förbudsskyltar för tillträdesförbud kännetecknas av en överstreckad figur med utsträckt hand i kombination med budskapet “obehöriga äga ej tillträde” – ett mycket tydligt budskap!

Nödutgång får ej blockeras

Att en nödutgång eller utrymningsväg inte blockeras kan vara direkt livsavgörande när olyckan är framme. Det är din skyldighet som arbetsgivare att se till att alla nödutgångar är tillgängliga och fria från hinder. Förbudsskyltar är ett bra hjälpmedel för att säkerställa detta!

För att vara säker att nödutgången inte blockeras rekommenderas det att det sätts upp förbudsskyltar både på insidan och utsidan av en nödutgång. Budskapet på denna typ av skylt är enkelt; nödutgången får ej blockeras. Motivet på skylten är vanligtvis en överkryssad pall med en låda på i kombination med det tydliga textbudskapet.

Visar 1–39 av 47 resultat

Information om förbudsskyltar

Vad är ett förbud?

Ett förbud är en regel som visar på vad man inte får göra. Det kan ibland upplevas hårt med ett förbud, men det används i de flesta fall med en god tanke: att skydda dig eller personer i din omgivning från fara. Ett förbud kan regleras av lag eller andra regler.

Motsatsen till ett förbud är ett påbud. Där påbudet visar på vad man bör göra visar förbudet vad man inte bör göra. Både påbudsskyltar och förbudsskyltar är väldigt vanliga. De flesta av oss kommer i kontakt med dessa typer av skyltar i trafiken och på våra arbetsplatser.

När används en förbudsskylt?

En förbudsskylt används för att förbjuda ett beteende eller en handling som kan innebära fara för den som utför den, eller för andra i kontakt med personen. Detta kan innebär att neka tillträde genom tillträdesförbud, att förbjuda blockering av nödutgångar eller att förbjuda eldning med öppen låga. 

Skyldigheten för dig som arbetsgivare regleras av Arbetsmiljöverket. Se gärna Arbetsmiljöverkets senaste publikation AFS 2020:1. Som arbetsgivare är det din skyldighet att använda dig av förbudsskyltar där du inte kan garantera säkerheten genom andra tekniska eller organisatoriska åtgärder. Tänk på att det inte räcker med att enbart sätta upp en förbudsskylt och sedan strunta i risken. Många risker går att hantera genom en kombination av åtgärder där förbudsskyltning är en av åtgärderna! 

Det finns inga hinder för dig som arbetsgivare att använda dig av förbudsskyltar utöver det som är reglerat av Arbetsmiljöverket (så länge det inte är allmän eller kommunal mark). Det innebär att du fritt kan komplettera med skyltar där du upplever att det är lämpligt!

Hur ska en förbudsskylt se ut?

Alla varselskyltar som används för en säker arbetsmiljö måste följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Då förbudsskyltning i vissa fall kan vara helt avgörande för arbetsplatsens säkerhet är det viktigt att förbudsskyltarna är enhetliga och följer samma standardisering. Detta så att de är lätta att förstå, av alla!

Arbetsmiljöverkets bestämmelser (AFS 2020:1) anger följande krav på en förbudsskylt: 

  • Symbolen ska ha en rund form.
  • Skylten ska ha en svart symbol på en vit bakgrund. Symbolen ska ha en röd bård och ett rött snedstreck över motivet.
  • Den röda delen av förbudsskylten ska vara minst 35 procent av skyltens totala yta.

När det gäller personliga förbudsskyltar så har man lite mer valfrihet då deras design inte regleras av lag. Vi rekommenderar däremot att man följer samma enhetliga design även vid egna förbudsskyltar, det blir helt enkelt enklare att ta åt sig budskapet om det alltid ser likadant ut!

Vart bör en förbudsskylt placeras?

För att förhindra att en olycka uppstår är det viktigt att rätt förbud har getts på rätt sätt. Det innebär att man bör blir varse om förbudet innan man kan utföra handlingen som medför fara. Det är inte alltid en lätt uppgift! 

Enligt AFS 2020:1 så bör en förbudsskylt placeras på en lämplig höjd och på ett sätt så att eventuella hinder inte skymmer sikten till förbudsskylten. Förbudsskylten bör placeras i direkt anknytning till riskområdet. Det är därför en god idé att redan vid ingången till riskområdet informera om eventuella förbud.

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop