Monteringstips

Sammanfattning av standard:
SS741, SSG 7571, SÄIFS:1996:3,
AFS 2002:1, VVS AMA, AFS 2014:43

 

Hur märker man rör?

Tejpen av beständigt material ska sitta
runt röret på rengjord yta och överlappa sig själv
med några centimeter, den fäster bäst på sin egen ”rygg”.

 

Är rörets ytterdiameter:
• 25 mm eller mer skall minsta texthöjd vara 12 mm och
märkbandsbredd minst 150 mm.

• 25 mm eller mindre accepteras minsta texthöjd 6 mm och
märkbandsbredd 75 mm.

Märktejp, skyltar och dylikt som används i krävande miljöer
(utomhus, industri)
skall klara en rörledningstemperatur av 85°C
och vara beständig mot UV-strålning.
Laminerad tejp skall inte skikta sig.
Bör ej monteras när temperaturen är under 3°C.

Märkningen skall bestå av KLARTEXT, FÄRG och PIL.
Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa
och säkerhet skall dessutom vara märkt med faropiktogram.

Korrekt och fullständig märkning kräver skyltar och ventilbrickor
till apparater, pumpar och ventiler.

 

Var märker man rör?

Rörmärkning ska placeras väl synligt och så att förväxling ej sker
• vid huvud-, gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och övriga
kopplingsalternativ

• vid apparatanslutningar
• vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, minst en gång i varje lokal
• vid avgreningar

Även åtkomliga rör ovan undertak ska märkas enligt ovan.

 

ANM.
Väl synlig rörmärkning innebär att man kan upptäcka minst en
märkning var man än
står längs rörledningen.
Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för
gas
och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet
var 5:e meter är borttagen.

 

 

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop