TOP-Systemet Draft Page

[aws_search_form id=”1″]

 

N=Negativt tryck (vit text) P=Positivt tryck (svart text)
Bakgrundsfärg / Textfärg Bakgrundsfärg / Textfärg
[simple_tooltip content=’Oljor & Brännbara Vätskor’]Brun / Vit[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Ånga, vattenånga’]Grå / Svart[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Färskvatten. Grön ersätts med blå för att märka rör som innehåller färskvatten och renat vatten oavsett om det är dricksvatten eller ej. Vid vanliga landinstallationer där det endast förekommer färskvatten är den blå färgen i de flesta fall onödig. Den blå färgen är till för i första hand där både färsk och sjövatten förekommer. Den blå färgen används också för särskilt rent vatten, t. ex. matvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt.’]Blå / Vit[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Luft och vacuum’]Ljusblå / Svart[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Vatten’]Grön / Vit[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Övriga gaser samt klor och syrgas, både vätskefas och gasfas.’]Ljusbrun / Svart[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Syror, baser, ammoniak, både vätskefas och gasfas.’]Violett / Vit[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Massasuspensioner’]Ljusröd / Svart[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Övriga vätskor. Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor inblandning av annan vätska. Exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.’]Svart / Vit[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’Brandfarliga gaser’]Orange / Svart[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’Används som informations färg för tex. TILL PM1 eller sektions märkning m.m.’]Vit / Svart[/simple_tooltip]
 Vilken färg skall du använda? Läs mer här..

 


 

 

0
    0
    Er Plocklista
    Your cart is emptyReturn to Shop