fbpx

Faropiktogram

Arbetsmiljöverket har beslutat att ändra farosymbolerna till CLP faropiktogram från 1 December 2010. (Se till höger)

Mer info med datum och övergångsbestämmelser finnes på kemikalieinspektionen: Klicka här
och på Arbetsmiljöverket: Klicka här

Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet skall dessutom vara märkt med farosymboler enligt gällande föreskrifter från kemikalieinspektionen och sprängämnesinspektionen. 

CLP-forordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med övertryck på min 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därfor märkas med faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. Tryckluft. Piktogrammet behövs inte om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.

Farosymbolerna finns i tre olika bredder:

  • 50 mm märkband med 30 mm symboler
  • 75 mm märkband med 60 mm symboler
  • 160 mm märkband med 60 mm symboler vid 2+4 symboler, 30 mm vid 3 symboler

Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för gas och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet var 5:e meter är borttagen. Nu gäller att rörmärkningen skall vara väl synlig och kunna upptäckas minst en gång var man än står längs rörledningen.

De äldre farosymbolerna nedan, får ej användas efter 1 juni 2015.
0