fbpx

Monteringstips

Sammanfattning av standard:
SS741 utg 7, SSG 7571, SÄIFS 1996:3, AFS 2002:1, VVS-AMA, AFS 2014:43

Hur märker man rör? 
Tejpen av beständigt material ska sitta runt röret på rengjord yta och överlappa sig själv med några centimeter; den fäster bäst på sin egen ”rygg”.

Är rörets ytterdiameter:
– 25 mm eller mer skall minsta texthöjd vara 12 mm och märkbandsbredd minst 150 mm
– 25 mm eller mindre accepteras minsta texthöjd 6 mm och märkbandsbredd 75 mm

Märktejp, skyltar och dylikt som används i krävande miljöer (utomhus, industri) skall klara en rörledningstemperatur av 85° C och vara beständig mot UV-strålning. Laminerad tejp skall inte skikta sig. Bör ej monteras när temperaturen är under 0° C.

Märkningen skall bestå av KLARTEXT, FÄRG och PIL. Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet skall dessutom vara märkt med farosymboler.

Korrekt och fullständig märkning kräver skyltar och ventilbrickor till apparater, pumpar och ventiler.

Var märker man rör? 

Rörmärkning ska placeras väl synligt och så att förväxling ej sker
– vid huvud-, gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och övriga kopplingsalternativ
– vid apparatanslutningar
– vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, minst en gång i varje lokal
– vid avgreningar
Även åtkomliga rör ovan undertak ska märkas enligt ovan.

ANM.
Väl synlig rörmärkning innebär att man kan upptäcka minst en märkning var man än står längs rörledningen. Tidigare krav på att man skulle märka farliga rörledningar för gas och vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet var 5:e meter är borttagen.

TOP-systemet
75 mm text och 75 mm pil = 150 mm
och går att använda ner till 1/2″ ledningar.
TIP-systemet
Går att använda ner till 35 mm ledningar, vid
mindre rör används MINI-TIP.
Monteringstips

UV-laminat from NRM on Vimeo.

0