Avspärrningsband

Ett avspärrningsband är ett plastband som används likt ett stängsel för att varna eller förbjuda allmänheten att beträda det markerade området eller platsen. Avspärrningsbanden används bland annat av polis, räddningstjänst, byggarbetare och privatpersoner som av olika skäl måste avspärra ett område. Plastbanden finns i en mängd olika färger och utföranden, de vanligaste är röd/vit, röd/gul och svart/gul. Att använda ett avspärrningsband är ett enkelt skydd för säkerhet och mot ovälkomna personer.

Svensk polis använder blå/vitt avspärrningsband med texten POLIS AVSPÄRRAT eller liknande. Banden används huvudsakligen vid två tillfällen, vid avspärrning av områden, fordon, fastigheter mm med anledning av utredning av brott med stöd av rättegångsbalken 27:15 eller för att spärra av områden med hänsyn till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet med stöd av polislagen §24. Det är bara ett brott att överträda en avspärrning som gjorts med stöd av rättegångsbalken 27:15, överträdelse av myndighets bud (brottsbalken 17:13), och straffet är böter. Den som överträder en avspärrning gjord med hänsyn till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet kan dock avvisas eller avlägsnas av en polisman med stöd av polislagen §13a.

Svensk räddningstjänst använder röd/gula avspärrningsband med texten Avspärrat enl. 6 kap.2 § lagen om skydd mot olyckor. Räddningsledaren vid en räddningsinsats kan med stöd av lagen om skydd mot olyckor (LSO) 6:2 spärra av områden mm för att förhindra fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön, tex en brinnande byggnad eller en väg vid en trafikolycka. Den som överträder en avspärrning gjord med stöd av lagen om skydd mot olyckor kan dömas till böter (LSO 10:3 6 punkten) om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

Polis, räddningstjänst och ambulans kan också använda gula band med röda streck och texten Kontrollerat fordon Räddningstjänsten, Ambulansen, Polisen som sätts på fordon vid olycksplatser för att markera att fordonet genomsökts eller dylikt. Detta avspärrningsband är inte att anse som ett juridiskt avspärrningsband, utan ett informerande avspärrningsband, och är främst tänkt till utmärkning av fordon för att allmänheten inte skall slå larm om samma fordon vid ett senare skede, efter att förekommande aktör lämnat platsen.

Avspärrningsband används även inom en rad civila aktörer i samhället och för en mängd olika områden, där innefattande allt från reparations- och byggarbeten till tävlingar och evenemang av olika slag. De vanligaste färgerna för användning inom den civila sektorn när det kommer till generell användning är röd/vit eller svart/gul, men även röd/gul förekommer med viss utsträckning inom främst större byggföretag och kommunala enheter. Vissa större företag eller evenemang väljer även att special tryckta avspärrningsband med företagets egen logotyp och/eller annan informativ text, för att få en större varningsinverkan samt sticka ut ur mängden, men även för att på ett enklare sätt kunna informera om vem som utfört avspärrningen.

Vissa industrier har som krav att entreprenörer som utför arbete inom deras industriområde måste spärra av med avspärrningsband med deras logotyp. Då ser man vem som spärrat av och kan lätt kontakta dem vid frågor.
Istället för att det är avspärrat med ett generellt avspärrningsband och man vet inte vem som gjort avspärrningen. Har till och med hört att det var på en industri det var avspärrat i 6 månader efter arbetet var slutfört och ingen visste vem de skulle kontakta…

0